தொழில் செய்திகள்

செயற்கை வாசனை வரலாறு

2020-12-08
திசெயற்கை வாசனைத் தொழில்19 ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் நிறுவப்பட்டது. ஆரம்ப நாட்களில், குளிர்கால பச்சை எண்ணெயில் மெத்தில் சாலிசிலேட், கசப்பான பாதாம் எண்ணெயில் பென்சால்டிஹைட், வெண்ணிலா பீனில் வெண்ணிலின், மற்றும் கருப்பு கூமரின் கூமரின் போன்ற இயற்கை பொருட்களில் உள்ள செயற்கை சேர்மங்கள்செயற்கை செயற்கை மசாலாமற்றும் தொழில்துறை உற்பத்தியை செயல்படுத்தவும். பின்னர், அயனோன் மற்றும் நைட்ரோமஸ்க்கின் தோற்றமும் வளர்ச்சியில் ஒரு முக்கியமான மைல்கல்லாக இருந்ததுசெயற்கை வாசனை திரவியங்கள். இயற்கை அத்தியாவசிய எண்ணெய்களின் உற்பத்தி இயற்கையான நிலைமைகளால் கட்டுப்படுத்தப்படுவதால், கரிம வேதியியல் துறையின் வளர்ச்சியுடன்,செயற்கை வாசனை திரவியங்கள்1950 களில் இருந்து வேகமாக வளர்ந்துள்ளது. அத்தியாவசிய எண்ணெய்களான லினினூல், ஜெரனியோல் மற்றும் நெரோல், சிட்ரோனெல்லோல், சிட்ரினல் போன்றவற்றிலிருந்து பெறப்பட்ட சில டெர்பெனாய்டு வாசனை திரவியங்கள் அரை-செயற்கை அல்லது முழு-செயற்கை முறைகள் மூலம் கணிசமான வெளியீட்டைக் கொண்டு உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. கூடுதலாக, இயற்கையில் காணப்படாத புதிய வாசனை திரவியங்கள் உள்ளன, அதாவது லில்லி ஆல்டிஹைட், புதிய லில்லி ஆல்டிஹைட், பென்டாமெதில் ட்ரைசைக்ளிக் ஹீட்டோரோக்ரோமாடிக் கஸ்தூரி மற்றும் பல. புதிய சுவை கொண்ட சுவைகளை கலப்பதில் இந்த வகையான மசாலாப் பொருட்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன, மேலும் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் 2,000 க்கும் குறைவான வகைகள் இல்லை.