நிறுவனத்தின் செய்தி

யூகலிப்டோலின் பயன்பாடு

2020-12-15
யூகலிப்டால் ஒரு சைக்கிள் மோனோடர்பீன் கலவை ஆகும். யூகலிப்டல் முக்கியமாக யூகலிப்டஸ், லாரல் ஆஃப் லாரேசி, மற்றும் சால்வியா, லாவெண்டர், தைம், ரோஸ்மேரி மற்றும் லாமியேசியின் பிற தாவரங்களின் தாவரங்களில் உள்ளது. சமீபத்திய ஆண்டுகளில், யூகலிப்டால் பல்வேறு வகையான தாவர எண்டோஃப்டிக் பூஞ்சைகளிலும் காணப்படுகிறது. யூகலிப்டால் பலவிதமான மருந்தியல் செயல்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளது, அதாவது நீரிழிவு, பாக்டீரியா எதிர்ப்பு மற்றும் அழற்சி எதிர்ப்பு, மற்றும் மனித சிரங்கு, இரைப்பை குடல் நோய்கள், காற்றுப்பாதை அழற்சி நோய்கள் மற்றும் நரம்பணு உருவாக்கும் நோய்கள் தொடர்பான அழற்சி மற்றும் பிற நோய்களுக்கு சிகிச்சையளிக்கப் பயன்படுகிறது. யூகலிப்டால் இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைத்தல், கல்லீரல் மற்றும் எதிர்ப்பு கட்டியைப் பாதுகாத்தல் போன்ற விளைவுகளையும் கொண்டுள்ளது, மேலும் மருத்துவம், உணவு மற்றும் அழகுசாதனப் துறைகளில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. கூடுதலாக, யூகலிப்டால் எத்தனால் பெட்ரோலின் ஆக்டேன் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க முடியும், இது மிகவும் சாத்தியமான உயிரி எரிபொருள் அல்லது எரிபொருள் சேர்க்கையாகும். யூகலிப்டல் எண்ணெயின் முக்கிய செயலில் உள்ள மூலப்பொருள் யூகலிப்டால் ஆகும். யூகலிப்டஸ் கிளைகள் மற்றும் இலைகளின் நீராவி வடிகட்டுதல் யூகலிப்டஸ் எண்ணெயைப் பெறுவதற்கான பாரம்பரிய வழியாகும்.