நிறுவனத்தின் செய்தி

சீன அத்தியாவசிய எண்ணெய் பயிர் காலெண்டா

2020-08-25
சீனர்கள் அவசியம் எண்ணெய் பயிர் காலெண்டா
தயாரிப்பு ஜன பிப் மார் ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை ஆக செப் அக் நவ டிச
ஜெரனியம் எண்ணெய் x x x
சிட்ரோனெல்லா x x x x x x x
யூகலிப்டஸ் x x x
ஹோ மரம் x x x x x x x x x x x x
சிடார் மரம் x x x x x x x x x x x x
சோம்பு, நட்சத்திரம் x x x x
பெப்பர்மிண்ட் x x
ஸ்பியர்மிண்ட் x x
வெடிவர் x
கற்பூரம் x x x x x x x x x x x x
காசியா x x x x x x
பெருஞ்சீரகம் x x
எலுமிச்சை x x x
செலரி x x x
யூகலிப்டஸ் சிட்ரோ. x x
லிட்ஸியா கியூபா எண்ணெய் x x x
பேட்ச ou லி x x x x x x x x x x x x
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept