தொழில் செய்திகள்

பூண்டு எண்ணெயின் வரையறை

2020-07-10

பூண்டு எண்ணெய்பூண்டு ஒரு சிறப்பு பொருள், இது ஒரு பிரகாசமான மற்றும் வெளிப்படையான அம்பர் திரவத்தைக் காட்டுகிறது. இது பூண்டிலிருந்து எடுக்கப்படும் மிக முக்கியமான பொருள். இந்த அத்தியாவசிய எண்ணெயில் முக்கியமான செயலில் உள்ள சல்பைடுகள் உள்ளன. இது பொது ஆரோக்கியத்திற்கும் இதயம் மற்றும் இரத்த நாளங்களின் ஆரோக்கியத்திற்கும் மிகவும் நல்லது. உதவி.

அல்லிசின் எண்ணெய் ஒரு வெளிர் மஞ்சள் திரவமாகும், இது ஒரு வலுவான பூண்டு வாசனையுடன், தண்ணீரில் கரையாதது மற்றும் ஓரளவு எத்தனால் கரையக்கூடியது. இன் முக்கிய கூறு என்றாலும்பூண்டு எண்ணெய்ஒரு தியோதெர் கலவை, அதன் வேதியியல் பண்புகள் ஒப்பீட்டளவில் நிலையானவை, மேலும் இது ஒரு வலுவான அமில சூழலில் 120 ° C ஐ தாங்கக்கூடியது. மேலே உள்ள உயர் வெப்பநிலை சிதைவது எளிதானது அல்ல, ஆனால் புற ஊதா கதிர்களுக்கு நீண்ட நேரம் வெளிப்பட்டால், அது தூண்டலாம் சிதைவு. இது லில்லி தாவர பூண்டு (அல்லியம் சாடிவம் எல்) பல்புகளிலிருந்து நீராவி வடிகட்டுதல் மூலம் பெறப்படுகிறது. வெளிர் மஞ்சள் முதல் ஆரஞ்சு-சிவப்பு திரவத்தை தெளிவுபடுத்த. மற்றும் தியோல் போன்ற வாசனையை வலுவாக தூண்டுகிறது. 1.050~1.0951.550~1.580. முக்கியமாக எகிப்து, சீனா போன்றவற்றில் உற்பத்தி செய்யப்படும் அல்லில்ப்ரோபில் டிஸல்பைடு, டயால் டிஸல்பைட், டயல் ட்ரைசல்பைட், அல்லிசின் போன்றவை முக்கிய கூறுகள். இது முக்கியமாக காரமான சுவையூட்டல் தயாரிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் கிருமிநாசினிகள் போன்ற மருந்துகளிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பூண்டு விளக்குகள் கரிம கரைப்பான்கள் மூலம் பூண்டு ஓலியோரெசின் பிரித்தெடுக்க முடியும் மற்றும் அவை உணவுத் தொழிலில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.பூண்டு எண்ணெய்வேதியியல் ரீதியாக ஒருங்கிணைக்கப்படலாம் (முக்கிய கூறுகள்: டயல் டிஸல்பைடு, டயல் ட்ரைசல்பைடு), முக்கிய மூலப்பொருட்கள் அல்லில் குளோரைடு, சல்பைட் காரம் போன்றவை, முக்கியமாக தீவனத் தொழிலில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, செயல்படுத்தும் தரநிலை: NY / T1497 -2007.

 

பூண்டு எண்ணெய்