தொழில் செய்திகள்

இயற்கை மெந்தோல் படிகங்கள் என்றால் என்ன

2021-09-03

இயற்கை மெந்தோல் படிகம்ஒரு இரசாயன முகவர். திஇயற்கை மெந்தோல் படிகம்மிளகுக்கீரை இலைகள் மற்றும் தண்டுகளில் இருந்து அமைப்பு பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது. இது C10H20O மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு கொண்ட வெள்ளை படிகங்கள். இது மிளகுக்கீரை மற்றும் புதினா அத்தியாவசிய எண்ணெயின் முக்கிய அங்கமாகும். உலகில், இயற்கை புதினா உற்பத்தியில் இந்தியா முதன்மையானது. மெந்தோல் மற்றும் ரேஸ்மிக் மெந்தோல் இரண்டையும் பற்பசையாகப் பயன்படுத்தலாம்; வாசனை; பானங்கள் மற்றும் மிட்டாய்களுக்கான சுவையூட்டும் முகவர்கள். இது மருத்துவத்தில் ஒரு தூண்டுதலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, தோல் அல்லது சளி சவ்வுகளில் செயல்படுகிறது, மேலும் குளிர்விக்கும் மற்றும் அரிப்பு நீக்கும் விளைவைக் கொண்டுள்ளது; வாய்வழியாக, தலைவலி மற்றும் மூக்கிற்கு வெளியேற்றும் மருந்தாகப் பயன்படுத்தலாம்; குரல்வளை; தொண்டை அழற்சி. இதன் எஸ்டர்கள் வாசனை திரவியங்கள் மற்றும் மருந்துகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.