தொழில் செய்திகள்

சுவைகள் இரசாயனப் பொருட்களா?

2021-03-12

உணவு பதப்படுத்தும் செயல்பாட்டில், செயற்கை நிறங்கள் போன்ற சில சேர்க்கைகள் சேர்க்கப்பட வேண்டும்.சுவைகள், இனிப்புகள் மற்றும் பாதுகாப்புகள். இந்த பொருட்கள் பெரும்பாலும் செயற்கை இரசாயன பொருட்கள், மற்றும் சாதாரண வரம்பிற்குள் சாப்பிடுவது மனிதர்களுக்கு சிறிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. நீங்கள் அதிகமாக சாப்பிட்டால், அது மனித ஆரோக்கியத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும்.சுவைகள்இயற்கை மற்றும் செயற்கை சுவைகள் அடங்கும், மேலும் அவை உணவு சேர்க்கைகளில் ஒன்றாகும்.

செயற்கை சுவைகளின் பயன்பாடு மாநிலத்தால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட சுகாதாரத் தரங்களுக்கு ஏற்ப செயல்படுத்தப்பட வேண்டும், இல்லையெனில், அது மனித ஆரோக்கியத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும். நறுமண எஸ்டர்கள், ஆல்டிஹைடுகள், ஆல்கஹால்கள், கீட்டோன்கள், பீனால்கள், முதலியன, சில வகைகள் நாள்பட்ட நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுத்தும், டெரடோஜெனிக், கார்சினோஜெனிக் கூட, எனவே, இது பயன்படுத்த ஏற்றது அல்ல.சுவைகள்குடும்பத்தில்.